Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας για να προστατευθεί το Άλσος Ιλισίων

 

Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας

Στηρίζουμε την κινητοποίηση για την προστασία του Άλσους Ιλισίων.

22 Φεβρουαρίου