Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

KATAΘΕΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΦΡΆΓΙΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ

 
KATAΘΕΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΦΡΆΓΙΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ
Αθήνα 21/5/2021

Προς Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων ΥΠΠΟ
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες
Εκτιμούμε ότι η παρέμβαση τεχνικού συνεργείου στις 19/5/2021 με σκοπό την “σφράγιση” του κτιρίου του θεάτρου ΕΜΠΡΟΣ επί της Ρήγα Παλαμηδίου 2 παραβίασε κατάφωρα και προκλητικά τις διατάξεις προστασίας ενός μνημείου της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η βαναυσότητα της αλλοίωσης της όψης του κτιρίου του θεάτρου ΕΜΠΡΟΣ έγινε με γνώμονα την υλοποίηση της πολιτικής εμπέδωσης επιλογών “νόμου και τάξης” απαξιώνοντας ταυτόχρονα χιλιάδες ανθρώπους των Τεχνών και των Γραμμάτων οι οποίοι αξιοποιούσαν τον χώρο για μία δεκαετία για την ανάπτυξη της ελεύθερης καλλιτεχνικής δραστηριότητας στη πόλη της Αθήνας. Το αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο ΕΜΠΡΟΣ είναι η δομή που λειτούργησε στο χώρο διαφυλάσσοντας την ακεραιότητα του κτιρίου ως χώρο πολιτισμού αλλά και στηρίζοντας εκατοντάδες καλλιτέχνες, ομάδες και άτομα, να συνεχίσουν να δημιουργούν σε συνθήκες κρίσης και φτώχειας πολλών από αυτούς. Άλλωστε το άνοιγμα της λειτουργίας υποστηρίχτηκε με κείμενο το οποίο υπέγραψαν πάνω από 3000 άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών.
Αυτό μάλιστα ήταν όχι μόνο γνωστό στο Δήμο της Αθήνας, αλλά και επιπλέον το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας είχε διεξαγάγει συζήτηση εντός ημερήσιας διάταξης η οποία κατέληξε στην στήριξη της δραστηριότητας αυτής των καλλιτεχνών στο θέατρο ΕΜΠΡΟΣ το 2011 στην οποία μάλιστα συμμετείχα.
Ως δημοτικός σύμβουλος Αθήνας εκλεγμένος από το 2010 έως και σήμερα θεωρώ βαθειά προσβλητική για τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του την ενέργεια σφραγίσματος του θεάτρου ΕΜΠΡΟΣ. Ζητώ λοιπόν από κοινού μαζί με τον Σωκράτη Ταγκόπουλο, κοινοτικό σύμβουλο της 1ης κοινότητα Δήμου Αθήνας, να αποκατασταθούν οι βλάβες που προκάλεσε το τεχνικό συνεργείο.
Θεωρούμε επίσης ότι εγείρονται ηθικά αλλά και νομικά ζητήματα καθώς το κτήριο του θεάτρου -πρώην τυπογραφείου- Εμπρός είναι κηρυγμένο μνημείο της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς με την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1631/33659/24-7-1989-ΦΕΚ 560/Β/31-7-1989. Έτσι, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος, για οποιαδήποτε επέμβαση απαιτείται ειδική άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ.Πο.Α.
Στις 19/5/2021, τα ανοίγματα του κτηρίου σφραγίστηκαν με τσιμεντόλιθους και τσιμεντοκονίαμα αλλοιώνοντας δραματικά την όψη του κτηρίου, θέτοντας ερωτήματα για τις πιθανές συνέπειες από την εκτέλεση δραστικών επεμβάσεων με μη κατάλληλα υλικά.
Τηρήθηκε η από το νόμο προβλεπόμενη διαδικασία για την πραγματοποίηση επεμβάσεων σε κηρυγμένα προστατευόμενα μνημεία; Έγιναν δηλαδή οι ενέργειες αυτές μετά από αίτηση, γνωμοδότηση και παροχή της απαιτούμενης άδειας από τους αρμόδιους φορείς;
Ο νόμος 3028/2002 ΦΕΚ A-153/28-6-2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» στο άρθρο 10 απαγορεύει «κάθε ενέργεια σε ακίνητο μνημείο, η οποία είναι δυνατόν να επιφέρει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής του».
Υπήρξε πρόβλεψη ώστε τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν να μην επιφέρουν περαιτέρω φθορές στα υλικά του κτηρίου;
Πως μπορεί να επιτράπηκε η δραματική αισθητική αλλοίωση ενός προστατευόμενου μνημείου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας από τους ίδιους τους κρατικούς λειτουργούς που οφείλουν σεβασμό στα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και υπακοή στη σχετική νομοθεσία και τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται;
Παρακαλούμε να υπάρξει άμεση απάντηση στα ερωτήματα μας.
Με τιμή
Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας
Σωκράτης Ταγκόπουλος, σύμβουλος 1ης κοινότητας Δήμου Αθήνας