Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016

Κοινή Ανακοίνωση-Καταγγελία για τις σαρωτικές αλλαγές που ετοιμάζει ο Δήμος Αθηναίων στις Σχολικές Επιτροπές και τις ΔΕΠ

Κοινή Ανακοίνωση-Καταγγελία για τις σαρωτικές αλλαγές
που ετοιμάζει ο Δήμος Αθηναίων στις Σχολικές Επιτροπές και τις ΔΕΠ
Σύλλογοι Εκπ/κών ΠΕ "Αθηνά", "Αριστοτέλης", "Παρθενώνας", ΕΛΜΕ Β' Αθήνας, Γ' Αθήνας, Ε' Αθήνας

Πέμπτη 23/6, 17.00, Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας και Παρέμβασης στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων

Με επιστολή της Αντιδημάρχου Παιδείας του Δήμου Αθηναίων προς τους Διευθυντές των σχολείων  ενημερωθήκαμε για τη σαρωτική αλλαγή που ετοιμάζει η πλειοψηφούσα παράταξη "Δικαίωμα στην πόλη" του Καμίνη για την ενοποίηση των 7 Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και των 14 σχολικών επιτροπών του Δήμου Αθήνας.


     Με σαθρά επιχειρήματα «αποκέντρωσης», «συμμετοχής των πολιτών στη ζωή του σχολείου», «καλύτερου προγραμματισμού» και «οικονομικής διαφάνειας» επιχειρείται η συγκέντρωση και η διαχείριση όλου του χρηματικού ποσού για την λειτουργία των 388 σχολείων του Δήμου Αθήνας σε δύο 15μελείς Σχολικές Επιτροπές (μία για την Π.Ε. και μία για την Δ.Ε.). Ταυτόχρονα προτείνεται η κατάργηση όλων των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας της κάθε Δημοτικής Ενότητας και η αντικατάστασή τους από μία η οποία θα «συμβάλλει στις μακροπρόθεσμες πολιτικές Παιδείας» του Δήμου. Να επισημάνουμε ότι οι Δημοτικές Επιτροπές είναι υπεύθυνες για την παραχώρηση των σχολικών χώρων σε διάφορους φορείς και είναι οι μοναδικές επιτροπές που συμμετέχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών σωματείων. Εγείρονται σοβαρά ερωτήματα  όσον αφορά  τους  φορείς, στους οποίους σχεδιάζει η πλειοψηφούσα παράταξη να ανοίξει την πόρτα των σχολείων, την εισβολή ΜΚΟ σε προγράμματα απογευματινής απασχόλησης παιδιών καθώς και στην κατίσχυση των ελαστικών μορφών απασχόλησης μέσω κοινοφελούς προγραμμάτων και της απλήρωτης εργασίας χρυσωμένης με το χάπι του εθελοντισμού.

Η προσπάθεια δημιουργίας μιας μόνο Σχολικής επιτροπής για 283 σχολικές μονάδες της Π.Ε. και 105 της Δ.Ε.,  στο όνομα της αποκέντρωσης, της αποτελεσματικής λειτουργίας και της διαφάνειας είναι τουλάχιστον προκλητική για την εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης μας.

     Δημοτικά όργανα λίγων ατόμων με ελάχιστη συμμετοχή αυτών που γνωρίζουν «το γνωστικό πεδίο της εκπαίδευσης» (δύο διευθυντών και μίας νηπιαγωγού για την Π.Ε) οι οποίοι  θα αποφασίζουν για την καθημερινή μικρή ανάγκη 54.565 μαθητών του Δήμου Αθήνας δεν είναι «εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων», ούτε συντελούν στην «πραγματική αποκέντρωση», είναι όργανα αλαζονικής και αδιαφανούς εξουσίας που επιθυμεί να  επιβάλλει προαποφασισμένες πολιτικές, να κάνει σκληρή, συγκεντρωτική διαχείριση των εξαιρετικά μειωμένων κονδυλίων, να μοιράσει τη φτώχεια με ιδιαίτερα δυσμενείς προϋποθέσεις για τις σχολικές μονάδες και όχι να προάγει  τη συμμετοχή και τη δημοκρατία.

       Από το 2011 με τη δημιουργία των Καλλικρατικών Σχολικών Επιτροπών και την αφαίρεση της οικονομικής διαχείρισης από τις σχολικές μονάδες έχουμε πάμπολλες φορές βιώσει ως εκπαιδευτικοί τη δυσλειτουργία τους και την έχουμε επισημάνει σε όλες μας τις παρεμβάσεις στα δημοτικά όργανα και σε πολλές ανακοινώσεις μας.

Η  υπαγωγή της οικονομικής διαχείρισης σε υπερ-σχολικές επιτροπές των 30 ή 40 σχολείων οδήγησε σε απίστευτες καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες για την καταβολή των απολύτως απαραιτήτων στα σχολεία (καθαριστικά, αναλώσιμα, ΔΕΚΟ κ.ά), σε απαξίωση και κατασυκοφάντηση των εκπαιδευτικών, σε προσπάθεια μετατροπής τους σε «επαίτες» για την πιο μικρή ανάγκη των σχολείων ενώ ταυτόχρονα συγκάλυπτε την καταβύθιση της κρατικής  επιχορήγησης προς τα σχολεία.

Η πρόταση του Δήμου Αθηναίων αντί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά, τα διογκώνει σε βαθμό υπέρμετρο και δημιουργεί προϋποθέσεις για το μεγάλο πάρτι στην οικονομική λεηλασία των σχολικών μονάδων!

 Απαιτούμε την αύξηση της επιχορήγησης στα σχολεία τώρα, τη δίκαιη κατανομή των πιστώσεων και την επιστροφή της οικονομικής διαχείρισης των σχολείων στους πλέον αρμόδιους , στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές της κάθε σχολικής μονάδας, την παραπέρα ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων των ΔΕΠ.