Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

Να σταματήσει ο Καμίνης να διευκολύνει τη Χρυσή Αυγή για συμμετοχή στις διαπαραταξιακές επιτροπές του Δήμου ΑθήναςΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αθήνα 24/10/2014

Να σταματήσει ο Καμίνης να διευκολύνει τη Χρυσή Αυγή για συμμετοχή στις διαπαραταξιακές επιτροπές του Δήμου Αθήνας 

Παραμένοντας πιστός στις αρχές μου για καμία διευκόλυνση στο νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής και στην  παράταξη του στο Δήμο της Αθήνας με την επωνυμία «Ελληνική Αυγή», της οποία επικεφαλής είναι ο έγκλειστος στο Κορυδαλλό Η.Κασιδιάρης,  είμαι αντίθετος σε κάθε συμμετοχή της παράταξης αυτής σε διαπραταξιακές επιτροπές, πολύ περισσότερο βέβαια αν το επιτρέψει ι η πλειοψηφία, δεν μπορώ να συμμετέχω.
Η δράση του Κασιδιάρη ως επικεφαλής των ταγμάτων εφόδου στην Αθήνα και στη οργάνωση του πογκρόμ το Μάη του 2011 με δεκάδες τραυματίες στο κέντρο της πόλης στην μεγαλύτερη έξαρση οργανωμένης ρατσιστικής βίας είναι γνωστή. Τη  χρεώνεται η παράταξη της  «Ελληνικής Αυγής» άλλωστε που τότε δρούσε με επικεφαλής τον Μιχαλολιάκο.
Οι δολοφονίες του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και του Σαχζάτ Λουκμάν στα Πετράλωνα δεν μας επιτρέπουν να αποδώσουμε κανένα συγχωροχάρτι  στη δράση του νεοναζιστικού μορφώματος μέσα από τη λειτουργία θεσμών όπως το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας με την κατοχύρωση δικαιώματος συμμετοχής των εκπροσώπων τους στις διαπαραταξιακές επιτροπές. Η απομόνωση τους θα έπρεπε να είναι αυτονόητη για κάθε δημοκρατική και αριστερή δύναμη που τάσσεται κατά της φασιστικής  απειλής.
Είναι απαράδεκτο ότι ο Δήμαρχος Καμίνης και η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου άφησαν ανοικτή αυτή τη δυνατότητα.
Στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου καταγράφεται η έκκληση μου για την άρνηση συμμετοχής  στους εκπροσώπους του νεοναζιστικού μορφώματος με την παρακάτω δήλωση:
Τελευταίo θέμα αφoρά τηv πρoσπάθεια τωv vεovαζί αυτή τηv περίoδo vα παραστήσoυv τo vόμιμo πoλιτικό κόμμα, εvώ δεv πρόκειται παρά για μια εγκληματική συμμoρία. Η πρoσπάθειά τoυς vα διεισδύσoυv μέσα σε συλλόγoυς, είτε ειvαι ιατρικoί είτε είvαι εκπαιδευτικoί είτε απ' ό,τι μας εvημερώvoυv στo σύλλoγo γovέωv τoυ 6oυ Διαμερίσματoς όπoυ πρωτoστατoύv πρωτoκλασάτα στελέχη πoυ συμμετείχαv στα τάγματα εφόδoυ vα μπoυv μέσα σε συλλόγoυς, θα μας βρει αvτίθετoυς. Πάρα πoλύ oρθά παvελλαδικά έχει ξεσηκωθεί έvα κύμα πoυ δεv θα επιτρέψει σ' αυτή τηv πρoσπάθεια vα εμφαvιστoύv ως vόμιμo πoλιτικό κόμμα όλoι αυτoί πoυ συμμετείχαv στα τάγματα εφόδoυ. Ως γvωστόv σήμερα o κ. Iσίδωρoς Ντoγιάκoς έδωσε και τo πόρισμά τoυ, τηv εισήγησή τoυ πρoς τo Συμβoύλιo τωv Εφετώv για τηv δίκη της εγκληματικής oργάvωσης Χρυσή Αυγή.
          Απ' αφoρμή αυτό θέλω vα στείλω τo μήvυμα και τηv παράκληση oύτε για λάθoς vα μηv συμπεριληφθεί ξαvά vεovαζί σύμβoυλoς φυλακισμέvoς ή μη, σε διαπαραταξιακές επιτρoπές τoυ Δήμoυ της Αθήvας. Ο voώv voείτω. Μoυ ήρθε εμέvα έvα χαρτί για τo Απoτεφρωτήριo, τo oπoίo είχε μέσα τov φυλακισμέvo vεovαζί. Λάθoς ήταv, έφυγε αυτό τo όvoμα. Δεv μπoρεί, ξέρετε, 70 χρόvια μετά τo Αoυσβιτς είvαι αvατριχιαστικά πράγματα vα βλέπεις vεovαζί σε διαπαραταξιακές επιτρoπές για τo oτιδήπoτε. Πόσω μάλλov για έvα απoτεφρωτήριo.
Ως εκ τούτου δεν μπορούμε ως «Ανταρσία  στις γειτονιές της Αθήνας»  να έχουμε καμία συμμετοχή σε διαπαραταξιακές επιτροπές που η πλειοψηφία τυο Δημοτικού Συμβουλίου αφήνει ανοικτή τη συμμετοχή στη παράταξη των νεοναζί.
Τέλος καλώ τη κυρία πρόεδρο Ν. Παπαχελά να αφαιρέσει το όνομα μου από τα πρακτικά της 20ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, καθώς η άρνηση της συναίνεσης μου έγινε μέσα  από ανοικτή τοποθέτηση μου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Καλώ τις παρατάξεις της αριστεράς να αγωνιστούμε μαζί για τη πλήρη απομόνωση των νεοναζί στο Δήμο της Αθήνας.
Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων